НОВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

рязане армиран бетон с диамантено въже

 

NOVA ENGINEERING LTD

wire sawing

       

РЯЗАНЕ С ДИАМАНТЕНО ВЪЖЕ

WIRE SAWING

Рязането с диамантено въже е прост и ефективен метод за изрязване на големи бетонни структури. Техниката за рязане с диамантено въже се използва на места където традиционните машини за рязане на на бетон с диамантен диск не са приложими. При рязане с диамантено въже, няма ограничение в дебелината на изрязвания елемент.

 

       

WIRE SAWING

Sawing with diamond wire is the simplest and most efficient way to remove large concrete structures. Wire sawing techniques are used for jobs where traditional concrete saws are not feasible. There is virtually no limit in terms of sawing depth.

       
       

       
 

[ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА / MAIN PAGE]

 
eXTReMe Tracker