НОВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - рязане на армиран бетон със стенорезна машина

NOVA ENGINEERING LTD - wall sawing

       

РЯЗАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН С ХИДРАВЛИЧНА СТЕНОРЕЗНА МАШИНА С ДИАМАНТЕН ДИСК

-   Прорязване на отвори в стоманобетонови плочи за врати, прозорци, асансьорни шахти, за преминаване на въздуховоди и др. при дебелина на стената/плочата до 50 см.

-   Изрязване или подравняване на елементи от съществуващи стоманобетонови конструкции.

-   Демонтаж на стоманобетонови конструкции.

-   Прорязване на аварийни и ревизионни отвори в бетонови плочи.

 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ДИАМАНТНОТО РЯЗАНЕ СА :

-   Гладко срязани повърхнини.

-   Висока точност на рязане.

-   Висока производителност на рязане - около 4 часа за направа на отвор за врата 2 x 1 m. 

-   Без къртене, без вибрации, пукнатини и отлепяне на арматурата.

-   Без необходимост от довършителни работи - възможност за незабавен монтаж на съответните елементи.

-   Изрязаните бетонови елементи са с правилна форма и напълно използваеми напр. за пътни панели и др.

       

CUTTING OF ARMORED CONCRETE WITH WALL-SAWING MACHINE WITH DIAMOND BLADE

-   Cutting of openings in reinforced concrete for new doors, windows, lifts, air-ducts, etc. with thickness of concrete wall/slab up to 50cm.

-   Cutting or trimming of details from finished concrete structures.

-   Dismantling of armored concrete structures.

MAIN BENEFITS OF CONCRETE WALL-SAWING :

-   Levelly cut surfaces.

-   High cutting precision.

-   High productivity of cutting - approx 4 hours for cutting of door opening 2 x 1 m. 

-   No chiseling, no vibrations, no cracks and no rebar unstuck.

 

     

 

       
       
       

       
 

[ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА / MAIN PAGE]

 

eXTReMe Tracker