НОВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - диамантно пробиване на армиран бетон

NOVA ENGINEERING LTD - diamond core drilling

       

ПРОБИВАНЕ НА КРЪГЛИ ОТВОРИ В АРМИРАН БЕТОН С ПРОБИВНА МАШИНА С ДИАМАНТНА БОРКОРОНА - диаметър на отвора от 18 до 600 мм с налични боркорони, дебелина на бетона до 4м

-   За преминаване на тръбопроводи, въздуховоди, кабелни проходки с диаметър на отвора до 600 мм.

-   Трасиране и прорязване на отвори за преминаване на  вертикални щрангове в нови сгради или при реконструкция на съществуващи сгради.

-   Направа на водещи отвори за работа на сонди и друга специализирана техника.

-   Направа на отвори във асфалтови и бетонови настилки за монтаж на различни видове оборудване, специализирано осветление и др.

- Прорязване на аварийни и ревизионни отвори в бетонови плочи.

- Осигуряване на тестови ядки от вече изпълнени стоманобетонови конструкции.

 

       

DIAMOND DRILLING THROUGH ALL TYPES OF CONCRETE AND BRICKWORK

-  For the installation of pipes, air ducts and cables with hole diameter up to 500 mm;

-  Tracing and drilling of holes for vertical pipelines and other installations in new buildings or during reconstruction of existing buildings;

- Drilling of guide holes for drilling rigs and other specialized machinery;

- Drilling a holes in asphalt or concrete ways for installation of different types equipment, special lighting and etc.

- Drilling of emergency or revision holes in concrete slabs.

- Providing a test cores to verify a concrete quality in performed slabs or constructions;

 

       

<<< ЦЕНИ ЗА ДИАМАНТНО ПРОБИВАНЕ / PRICELIST FOR CORE DRILLING >>>

       
       

       
 

[ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА / MAIN PAGE]